قوانین

کارواش سیار برای خدمات نظافتی خود به برق احتیاج دارد.

شستشوی خودرو می بایست در مکان های انجام شود که ایجاد سد معبر نکند ومزاحمتی برای کسی ایجاد نکند. از همراهان گرامی خواهشمندیم که با در نظر گرفتن این موارد و شناخت از مدیریت ساختمان و همسایگان با ما در تماس باشند.

شرکت خدماتی ایلیا کلیه خدمات خود را تضمین کرد و در صورت کوچکترین عیب در کار نظافت خودرو سریعا نیرو های خود را برای درست کردن عیب کار صورت گرفته اعزام می دارد.

هر  انتقاد و پیشنهاد سازنده شما را به 10 درصد تخفیف یک سرویس کامل کارواش می رساند.

موتورشویی موجب  خسارات احتمالی به قسمت های برقی خوردرو می شود. شرکت هیچ ضمانتی بابت خرابی های احتمالی نمی دهد.

اشیا ارزشمند خود را قبل از رسیدن سرویس کار از ماشین خارج کنید. شرکت هیچ گونه تضمینی بابت گمشدن اشیا نمی دهد.